Spillevejledning

IHar ialt 84 Kort.- Antal spillere: Fra 2-10. Alder: Fra 12 ĂĄr. Spilletid: Ca. 30 minutter

ASTROCARDS kan bruges pĂĄ tre mĂĄder:

1.     ASTROspillet

2.     Kærlighedshoroskop

3.     ASTRO tarotkort

ASTROspillet

Først blandes kortene og lægges i en bunke midt på bordet med tekstsiden opad.


Man bliver enige om, hvem der skal starte. Den pågældende spiller tager det øverste kort fra bunken og læser teksten højt. Nu er spørgsmålet, om teksten passer på vedkommende – i så fald beholder han kortet. Det er de andre deltagere, der stemmer om det, og det afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Hvis der er flertal for, at den pågældende spiller skal beholde kortet, skal det lægges ned foran spilleren, stadig med tekstsiden opad. Hvis spilleren ikke får kortet, skal det lægges tilbage nederst i bunken.

Hver spiller skal til sidst have 7 kort foran sig på bordet. Selvom en spiller får 7 kort før de andre, bliver han ved med at stemme om de kort, de andre spillere tager fra bunken.

Når alle spillere har 7 kort foran sig, skal der tælles point for at se, hvem der har vundet spillet.

Pointsammentælling:

Alle kort vendes om, så man kan se, hvilke stjernetegn de tilhører. Kort, som er fra ens eget stjernetegn, tæller 2 point. Kort, som er fra et af de to nabostjernetegn (se oversigtskortet), tæller 1 point. Spilleren med flest point har vundet, og nu er det spændende at se, om astrologien passer på én selv!

Kærlighedshoroskop

Antal deltagere: 2

De 2 implicerede parter lægger kortene fra deres horoskop parvis overfor hinanden inden for de 7 grupper: Behov, egenskaber, motto, holdning, adfærd, skæbne og følelser.


Man vil meget hurtigt på en sjov måde kunne se, om sætningerne harmonerer. Hvis de ikke harmonerer, noteres et minus. Hvis de harmonerer, noteres et plus. Det er klart, at et forhold klarer sig bedst med flest plusser. Hvis kortene fra ens stjernetegn ikke passer på én selv, kan man sammen med partneren finde 7 kort – et fra hver af de 7 grupper – som man mener, passer på én selv og lægge dem overfor partnerens kort.


Det sjove ved ASTROCARDS er, at man i en dialog med hinanden kan se, om man vil acceptere hinandens forskelligheder. Men pas pĂĄ: Man kan blive overbevist om, at partneren er den helt forkerte type!

Tarotkort

Da ASTROCARDS består af 12 forskellige sætninger inden for de tidligere nævnte 7 grupper (behov, egenskaber, motto, holdning, adfærd, skæbne og følelser), kan man bruge kortene til at spå en selv eller andre efter de samme regler, som man bruger ved tarotkort.

Inden kortene lægges op, skal man sørge for selv at være i en modtagelig og afslappet mental tilstand. Træk vejret dybt og rytmisk i nogle minutter, glem dagligdagen og luk øjnene. Det er nemlig din underbevidsthed, der skal finde de rigtige kort.

Husk: Hvis du lægger kort for en anden, skal vedkommende selv blande kortene.

Stil dig selv et spørgsmål. Læg kortene i en cirkel – uanset hvor mange kort du skal bruge – med tekstsiden nedad. Begynd med den position, der svarer til klokken ni, og fortsæt mod urets retning, indtil kortene er lagt op i en cirkel.

Hvis du stiller et spørgsmål, som kun vedrører én af de 7 grupper, bruger du kun de 12 kort fra den pågældende gruppe.
Eksempel: ”Hvad er dit motto i dag?” De første 2 kort, som du tager og vender, vil have betydning for din dag.

Hvis du vil se nærmere på et bestemt emne, skal du bruge alle 84 kort, som spredes ud i en cirkel, der starter i den position, der svarer til klokken ni. I denne situation skal du vende 7 kort.

Man kan bruge ASTROCARDS til at læse fortid, nutid og fremtid på denne måde – men husk, at det ikke er kortene, der giver dig svarene. Du bruger faktisk ASTROCARDS til at åbne for dit sinds hemmeligheder. Efterhånden som man lærer kortene at kende, vil man begynde at forstå, hvordan kortene kan hjælpe én til at se dybere ind i én selv og ind i andre.

God fornøjelse!

[Forside] [Design] [Spillevejledning] [Forhandler] [DAN SPIL]